סרטוני הדרכה

איך להרכיב חרבות

https://youtu.be/NStiiG9g6yI

התאמת משוט

https://youtu.be/iprHSsM8nkw

איך לחבר ליש ולבדוק את תקינותו

https://youtu.be/LxEA–6PgNk

סרטונים

ריידינג טיקיס

https://www.youtube.com/watch?v=uukuk0WLzK8

הרצליה

https://www.youtube.com/watch?v=4G_4R5Et9SY

Yoga SUP by Aloha SUP

https://www.youtube.com/watch?v=EynQ7WOO1Es&feature=youtu.be

תמונות